Naslov Sindikati u socijalističkoj Jugoslaviji
Autor(i)
Kategorizacija Jugoslavija – NRH, SRH (1945. do 1990.)
06
Izdanje
Mjesto izdavanja Zagreb
Godina izdavanja 1984
Naklada 4000
Nakladnik Vijeće Saveza sindikata Hrvatske - Sindikalna škola Hrvatske
Mjesto izdavanja Zagreb
ISBN
Ključne riječi Jugoslavija; sindikati; socijalizam; samoupravljanje; udruženi rad
Napomena
Naslovnica knjge Sindikati u socijalističkoj Jugoslaviji

Primjerci

Signatura Lokacija
06 - SABARH-sred Središnja knjižnica SABA RH