Naslov Đakovština u Narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji 1941 - 1945.
Autor(i)
Kategorizacija Slavonija
05.1.4
Izdanje
Mjesto izdavanja Đakovo
Godina izdavanja 1986
Naklada 3000
Nakladnik Skupština općine Đakovo
Mjesto izdavanja Đakovo
ISBN
Ključne riječi Đakovo; Slavonija; NOB; NOV; socijalistička; revolucija; partizani; KPJ; Tito
Napomena
Naslovnica knjge Đakovština u Narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji 1941 - 1945.

Primjerci

Signatura Lokacija
05.1.4 - SABARH-sred Središnja knjižnica SABA RH
05.1.4 - SABARH-sred Središnja knjižnica SABA RH