Naslov Radnički pokret i NOR Dervente (dokumenti i sjećanja)
Autor(i)
Kategorizacija BiH
05.3
Izdanje
Mjesto izdavanja Derventa
Godina izdavanja 1972
Naklada
Nakladnik SUBNOR Derventa
Mjesto izdavanja Derventa
ISBN
Ključne riječi NOB; BiH; Derventa; radnički pokret
Napomena
Naslovnica knjge Radnički pokret i NOR Dervente (dokumenti i sjećanja)

Primjerci

Signatura Lokacija
05.3 - SABARH-sred Središnja knjižnica SABA RH
05.3 - SABARH-sred Središnja knjižnica SABA RH