Naslov 33. divizija NOV Jugoslavije
Autor(i)
Kategorizacija Monografije jedinica NOVJ
04.2
Izdanje
Mjesto izdavanja Zagreb
Godina izdavanja 1981
Naklada 5000
Nakladnik Spektar
Mjesto izdavanja Zagreb
ISBN
Ključne riječi 33.; divizija; NOV; Sjeverozapadna Hrvatska; X korpus
Napomena
Naslovnica knjge 33. divizija NOV Jugoslavije

Primjerci

Signatura Lokacija
04.2 - SABARH-sred Središnja knjižnica SABA RH
04.2 - SABARH-sred Središnja knjižnica SABA RH
04.2 - SABARH-sred Središnja knjižnica SABA RH
04.2 - SABARH-sred Središnja knjižnica SABA RH
04.2 - SABARH-sred Središnja knjižnica SABA RH
04.2 - SABARH-sred Središnja knjižnica SABA RH
04.2 - SABARH-sred Središnja knjižnica SABA RH
04.2 - SABARH-sred Središnja knjižnica SABA RH
04.2 - SABARH-sred Središnja knjižnica SABA RH
04.2 - SABARH-sred Središnja knjižnica SABA RH
04.2 - SABARH-sred Središnja knjižnica SABA RH
04.2 - SABARH-sred Središnja knjižnica SABA RH
04.2 - SABARH-sred Središnja knjižnica SABA RH
04.2 - SABARH-sred Središnja knjižnica SABA RH
04.2 - SABARH-sred Središnja knjižnica SABA RH
04.2 - SABARH-sred Središnja knjižnica SABA RH