Podkategorije

Knjige

Naslovnica knjige

25 godina radničkog samoupravljanja

Izdanje
- Novinsko-izdavačko i grafičko poduzeće "Privredni pogled" (1976) , Beograd
Ključne riječi
socijalizam; samoupravljanje; ekonomija; Jugoslavija; radnički pokret
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 25g / SABARH-sred
 2. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 25g / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Aktivnost sindikata Zagreba u provođenju Zakona o udruženom radu: Zaključci, program i razrada akcije

Izdanje
- Radničke novine , Zagreb
Ključne riječi
sindikat; Zagreb; Zakon o udruženom radu; Radničke novine
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Akt / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Aktuelne teme

Autor(i)
Izdanje
- Novinsko izdavačko i štampačko poduzeće "Vjesnik" (1965) , Zagreb
Ključne riječi
standard života; seljačko gospodarstvo; SK; privreda; Jugoslavija
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Bak / SABARH-sred
 2. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Bak / SABARH-sred
 3. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Bak / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Aktuelni problemi sadašnje etape revolucije

Autor(i)
Izdanje
- Stvarnost (1967) , Zagreb
Ključne riječi
problemi; revolucija; Bakarić; Jugoslavija; samoupravljanje; socijalizam
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Akt / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Akumulativna i reproduktivna sposobnos osnovnih organizacija udruženog rada u samoupravnom sistemu proširene reprodukcije

Izdanje
- (1980) , Kragujevac
Ključne riječi
SKJ; samoupravljanje; socijalizam; OUR
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Aku / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Bez alternative

Autor(i)
Izdanje
- Mladost (Zagreb), Prosveta (Beograd), Svjetlost (Sarajevo) (1980)
Ključne riječi
NOB; revolucija; Tito; AVNOJ; samoupravljanje
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Bla / SABARH-sred
 2. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Bla4 / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Borba za dalji razvoj socijalističkog samoupravljanja u našoj zemlji i uloga Saveza komunista Jugoslavije

Autor(i)
Izdanje
- Izdavački centar "Komunist" (1974) , Beograd
Ključne riječi
samoupravljanje; Tito; socijalizam; SKJ
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Tit / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Borba za samoupravni socijalizam u Jugoslaviji 1945-1969

Autor(i)
Izdanje
- Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske (1969) , Zagreb
Ključne riječi
samoupravljanje; socijalizam; Jugoslavija; 1945-1969
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Bor / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Centralna i lokalna uprava u razvoju

Autor(i)
Izdanje
- Pravni fakultet Zagreb; Centar za stručno usavršavanje i suradnju s udruženim radom "Zagreb", Radna organizacija za grafičku djelatnost , Zagreb
Ključne riječi
Lokalna uprava; centralna uprava; razvoj; poslovi; organi uprave
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Cen / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Dokumenti komisije

Izdanje
- Centar za radničko samoupravljanje (1982) , Beograd
Ključne riječi
ekonomija; stabilizacija; antiiflacija; društvo; savjeti;
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Dok / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Društvena kritika - izbor iz dela 5

Autor(i)
Izdanje
- Izdavački centar "Komunist" (1979) , Beograd
Ključne riječi
Kardelj; Edvard; samoupravljanje; socijalizam
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Društveno-politički sistem socijalističkog samoupravljanja

Izdanje
- Izdavački centar "Komunist" (1977) , Beograd
Ključne riječi
socijalizam; samoupravljanje; SKJ; politička; škola;
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Dru / SABARH-sred
 2. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Dru / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Ekonomska znanost i marksizam

Autor(i)
Izdanje
- "Zagreb" radna organizacija za grafičku djelatnost (1983) , Zagreb
Ključne riječi
ekonomija; marksizam; znanost; kapital
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Dra / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Ekonomske nejednakosti u jugoslavenskoj privredi

Autor(i)
Izdanje
- Sveučilišna naklada Liber (1983) , Zagreb
Ključne riječi
efikasnost; nejednakost; ekonomija; privreda; dohodak; samoupravljanje; izvoz
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kor / SABARH-sred

Ekonomski odnosi sistema socijalističkog samoupravljanja

Izdanje
- Izdavački centar "Komunist" (1977) , Beograd
Ključne riječi
socijalizam; samoupravljanje; ekonomija; Jugoslavija
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Eko / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Idejni osnovi socijalističkog samoupravljanja

Izdanje
- Izdavački centar "Komunist" (1977) , Beograd
Ključne riječi
samupravljanje; radnička kontrola; Crna Gora; SK; tehnokratija
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Ide / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Jugoslavija samoupravljanje svijet danas

Izdanje
- Društvo novinara Hrvatske (1976) , Zagreb
Ključne riječi
socijalizam; samoupravljanje; ekonomija; Jugoslavija; svijet
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Jug / SABARH-sred
 2. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Jug / SABARH-sred
 3. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Jug / SABARH-sred
 4. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Jug / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Marksizam i komunizam

Izdanje
- Savez društava "Josip Broz Tito" Hrvatske (2010) , Zagreb
ISBN
978-953-99595-5-3
Ključne riječi
marksizam; komunizam; samoupravljanje;
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Mar / SABARH-sred
 2. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Mar / SABARH-sred
 3. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Mar / SABARH-sred
 4. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Mar / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Međunarodni odnosi i nesvrstanost - izbor iz dela 6

Autor(i)
Izdanje
- Izdavački centar "Komunist" (1979) , Beograd
Ključne riječi
Kardelj; Edvard; samoupravljanje; socijalizam
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Nacija i međunacionalni odnosi - izbor iz dela 4

Autor(i)
Izdanje
- Izdavački centar "Komunist" (1979) , Beograd
Ključne riječi
Kardelj; Edvard; samoupravljanje; socijalizam
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Način proizvodnje i kritika političke ekonomije

Autor(i)
Izdanje
- Centar CK SKH za idejno-teorijski rad "Vladimir Bakarić" (1988) , Zagreb
Ključne riječi
samoupravljanje; teorija; politička ekonomija; politika; ekonomija
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kov / SABARH-sred
Naslovnica knjige

O vodećoj ulozi i načinu djelovanja saveza komunista u političkom sistemu socijalističkog samoupravljanja

Autor(i)
Izdanje
- Centar CK SKH za informiranje i propagandu
Ključne riječi
SKH; socijalizam; samoupravljanje; CK; politika
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Plan / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Odgovornost

Izdanje
- NIGRO "Privredni pregled"; OOUR novinsko izdavačke delatnosti Beograd , Beograd
Ključne riječi
odgovornist; ekonomija; samoupravljanjeustavnost; zakonitost
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Odg / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Općenarodna obrana i društvena samozaštita u udruženom radu

Autor(i)
Izdanje
- Radničke Novine , Zagreb
Ključne riječi
općenarodna obrana; društvena samozaštita; udruženi rad; sindikat; Radničke novine
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Cen / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Osnovni problemi daljnjeg razvoja socijalističkog samoupravljanja

Izdanje
- Centar CK SKH za idejno-teorijski rad (1975) , Zagreb
Ključne riječi
samoupravljanje; socijalizam; Jugoslavija; problemi
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Osn / SABARH-sred
 2. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Osn / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Ostvarivanje pojedinačne i kolektivne odgovornosti u borbi za socijalistički samoupravni preobražaj

Izdanje
- Odbor petnaestog susreta samoupravljača "Crveni barjak" (1983) , Kragujevac
Ključne riječi
samoupravljanje; socijalizam; preobražaj; kolektivna odgovornost
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Ost / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Pisma iz Reževića

Autor(i)
Izdanje
- IRO "Nova knjiga" Beograd (1983) , Beograd
Ključne riječi
samoupravljanje; pisma; Reževići; socijalizam; proizvodnja
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Vuk / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Pokret slobode - nastanak i razvoj socijalističkog samoupravljanja u Jugoslaviji

Izdanje
- Radničko i narodno sveučilište "Moša Pijade"; OOUR Zavod za androgogiju (1984) , Zagreb
Ključne riječi
radnički pokret; samoupravljanje; socijalizam; Jugoslavija; ekonomija;
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Pok / SABARH-sred
 2. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Pok / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Politička ekonomija (II dio)

Autor(i)
Izdanje
- Školska knjiga (1956) , Zagreb
Ključne riječi
ekonomija; politička ekonomija; samoupravljanje
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Pol / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Politička ekonomija kapitalizma

Izdanje
4. - Informator (1976) , Zagreb
Ključne riječi
politička ekonomija; robna proizvodnja; kapital; profit; kamata
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Pol / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Politički sistem socijalističkog samoupravljanja - izbor iz dela 3

Autor(i)
Izdanje
- Izdavački centar "Komunist" (1979) , Beograd
Ključne riječi
Kardelj; Edvard; samoupravljanje; socijalizam
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Politika SKJ i međunacionalni odnosi u uvjetima socijalističkog samoupravljanja

Izdanje
- Centar CK SKH za idejno-teorijski rad (1976) , Zagreb
Ključne riječi
SKJ; samoupravljanje; socijalizam; međunacionalni odnosi
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Pol / SABARH-sred
 2. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Pol / SABARH-sred
 3. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Pol / SABARH-sred
 4. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Pol / SABARH-sred
 5. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Pol / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Pravci razvoja političkog sistema socijalističkog samoupravljanja

Autor(i)
Izdanje
- Izdavački centar "Komunist" (1977) , Beograd
Ključne riječi
SKJ; samoupravljanje; Jugoslavija; sustav; društvo; razvoj
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
 2. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
 3. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
 4. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
 5. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
 6. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
 7. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
 8. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
 9. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Priručnik za članove organa radničkog samoupravljanja

Izdanje
- Rad, Beograd (1958) , Beograd
Ključne riječi
radničko; upravljanje; tvornice; samoupravljanje; udruživanje
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Pri / SABARH-sred
 2. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Pri / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Problemi naše socijalističke izgradnje (1)

Autor(i)
Izdanje
- Kultura (1960) , Beograd
Ključne riječi
FNRJ; revolucija; socijalizam; demokracija; izgradnja
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Problemi naše socijalističke izgradnje (2)

Autor(i)
Izdanje
- Kultura (1960) , Beograd
Ključne riječi
FNRJ; revolucija; socijalizam; demokracija; izgradnja
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Problemi naše socijalističke izgradnje (3)

Autor(i)
Izdanje
- Kultura (1954) , Beograd
Ključne riječi
FNRJ; revolucija; socijalizam; demokracija; izgradnja
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Problemi naše socijalističke izgradnje (4)

Autor(i)
Izdanje
- Kultura (1960) , Beograd
Ključne riječi
FNRJ; revolucija; socijalizam; demokracija; izgradnja
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Problemi upravljanja

Autor(i)
Izdanje
- Naprijed (1971) , Zagreb
Ključne riječi
samoupravljanje; upravljanje; tekstovi; Pusić; marksizam; Lenjin; Jugoslavija
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Pus / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Put nove Jugoslavije 1941-1945

Autor(i)
Izdanje
- Kultura (1946) , Beograd; Zagreb
Ključne riječi
Kardelj; Edvard; samoupravljanje; Jugoslavija
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Razvoj socijalističkih samoupravnih društveno-ekonomskih odnosa - izbor iz dela 1

Autor(i)
Izdanje
- Izdavački centar "Komunist" (1979) , Beograd
Ključne riječi
Kardelj; Edvard; samoupravljanje; socijalizam
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Samoupravljanje 1

Autor(i)
Izdanje
- "SVJETLOST", Sarajevo, (izvršni izdavač), DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE, Ljubljana, "MLADOST", Zagreb, "PROSVETA", Beograd, "POBJEDA", Titograd, "RILINDJA", Priština, "MATICA SRPSKA", Novi Sad, "MISLA", Skopje, VOJNO-IZDAVAČKI ZAVOD, Beograd (1979) , Sarajevo
Ključne riječi
KPJ; Jugoslavija; NOO; narodna vlast
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
 2. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar1 / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Samoupravljanje 2

Autor(i)
Izdanje
-
Ključne riječi
plan,
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
 2. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
 3. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar2 / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Samoupravljanje 3

Autor(i)
Izdanje
- "SVJETLOST", Sarajevo, (izvršni izdavač), DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE, Ljubljana, "MLADOST", Zagreb, "PROSVETA", Beograd, "POBJEDA", Titograd, "RILINDJA", Priština, "MATICA SRPSKA", Novi Sad, "MISLA", Skopje, VOJNO-IZDAVAČKI ZAVOD, Beograd (1979) , Sarajevo (1979) , Sarajevo
Ključne riječi
radnička klasa; birokratizam; diktatura proleterijata; društveni rad
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
 2. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
 3. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar3 / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Samoupravljanje 4

Autor(i)
Izdanje
- "SVJETLOST", Sarajevo, (izvršni izdavač), DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE, Ljubljana, "MLADOST", Zagreb, "PROSVETA", Beograd, "POBJEDA", Titograd, "RILINDJA", Priština, "MATICA SRPSKA", Novi Sad, "MISLA", Skopje, VOJNO-IZDAVAČKI ZAVOD, Beograd (1979) , Sarajevo
Ključne riječi
ustav; politički sistem; ustavne promjene; radni čovjek
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
 2. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
 3. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar4 / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Samoupravljanje 5

Autor(i)
Izdanje
- - "SVJETLOST", Sarajevo, (izvršni izdavač), DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE, Ljubljana, "MLADOST", Zagreb, "PROSVETA", Beograd, "POBJEDA", Titograd, "RILINDJA", Priština, "MATICA SRPSKA", Novi Sad, "MISLA", Skopje, VOJNO-IZDAVAČKI ZAVOD, Beograd (1979) , Sarajevo
Ključne riječi
samoupravna integracija; politika raspodjele; socijalističko samoupravljanje; efikasnost privređivanja
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
 2. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
 3. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar5 / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Samoupravna interesna zajednica u stambenoj oblasti

Izdanje
- NIU "Pregled" (1974) , Zagreb
Ključne riječi
SKJ; samoupravljanje; socijalizam; stambeno pitanje
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Sam / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Samoupravna radnička kontrola

Izdanje
- NIU "Pregled" (1975) , Zagreb
Ključne riječi
SKJ; samoupravljanje; socijalizam; radnička kontrola
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Sam / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Samoupravna radnička kontrola u praksi organizacija udruženog rada

Autor(i)
Izdanje
- "Delta pres" (1977) , Beograd
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Sam / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Samoupravne interesne zajednice

Izdanje
- NIU "Pregled" (1974) , Zagreb
Ključne riječi
SKJ; samoupravljanje; socijalizam; radnička kontrola; interesne zajednice
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Sam / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Samoupravni sporazum o osnovama i mjerilima za raspoređivanje sredstava za osobnu i zajedničku potrošnju, za materijalne troškove te za raspodjelu osobnih dohodaka

Izdanje
- Radne zajednice društveno-političkih organizacija SR Hrvatske (1976) , Zagreb
Ključne riječi
SKJ; samoupravljanje; socijalizam; troškovi; dohodak
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Sam / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Samoupravno organiziranje udruženog rada

Autor(i)
Izdanje
- Radničke novine , Zagreb
Ključne riječi
samoupravno organiziranje; udruženi rad; sindikat; Radničke novine
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Čol / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Samoupravno pravo - broj 2

Izdanje
- Ekonomika - Jugoslovenski centar za izdavanje stručnih publikacija i časopisa (1984) , Beograd
ISBN
YU ISSN 0350-1345
Ključne riječi
samoupravljanje; pravo; monopol; carine; rizik; Jugoslavija
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Sam / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Samoupravno pravo - broj 3

Izdanje
- Ekonomika - Jugoslovenski centar za izdavanje stručnih publikacija i časopisa (1984) , Beograd
ISBN
YU ISSN 0350-1345
Ključne riječi
samoupravljanje; udruženi rad; prava; obveze; radnici
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Sam3 / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Savez komunista Jugoslavije - izbor iz dela 7

Autor(i)
Izdanje
- Izdavački centar "Komunist" (1979) , Beograd
Ključne riječi
Kardelj; Edvard; samoupravljanje; socijalizam
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Savez komunista Jugoslavije - osnovni idejno-politički subjekt socijalističkog preobražaja društva

Izdanje
- Centar CK SKH za idejno-teorijski rad (1975) , Zagreb
Ključne riječi
SKJ; samoupravljanje; socijalizam
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Sav / SABARH-sred
 2. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Sav / SABARH-sred
 3. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Sav / SABARH-sred
 4. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Sav / SABARH-sred
 5. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Sav / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Savez komunista u samoupravnom razvoju društva

Izdanje
- Centar CK SKH za idejno-teorijski rad (1979) , Zagreb
Ključne riječi
SKJ; samoupravljanje; društvo
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Sav / SABARH-sred
 2. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Sav / SABARH-sred
 3. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Sav / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Sindikat u samoupravnom udruživanju rada

Autor(i)
Izdanje
- Pregled (1974) , Zagreb
Ključne riječi
sindikat; samoupravljanje; rad; dohodak
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Bal / SABARH-sred
Naslovnica knjige

SKJ u uvjetima samouptavnog društva

Izdanje
- Centar za aktualni politički studij (1970) , Zagreb
Ključne riječi
SKJ; samoupravljanje; socijalizam; klase; avangarda
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Skj / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Slobodna razmjena rada i sindikat

Autor(i)
Izdanje
- Radničke Novine , Zagreb
Ključne riječi
slobodna razmjena; rad; sindikat; Radničke novine
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Vid / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Socijalistička samoupravna demokratija kao poseban oblik diktature proletarijata

Autor(i)
Izdanje
- "Narodna armija" , Beograd
Ključne riječi
socijalizam; samoupravljanje; diktatura; proletaijati;
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Soc / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Socijalistički samoupravni preobražaj odgoja i obrazovanja u SR Hrvatskoj 1974-1984

Izdanje
- Školske novine (1985) , Zagreb
Ključne riječi
socijalizam; samoupravljanje; SR Hrvatska; odgoj; obrazovanje
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Soc / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Socijalistički samoupravni sistem i društvena reprodukcija

Autor(i)
Izdanje
- Informator (1974) , Zagreb
Ključne riječi
Socijalizam; samoupravljanje; ekonomija; Jugoslavija
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Bak / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Socijalistički samoupravni sistem i društvena reprodukcija

Autor(i)
Izdanje
- Informator (Zagreb), Mladost (Zagreb); Svjetlost (Sarajevo) (1983) , Zagreb
Ključne riječi
socijalizam; samoupravljanje; ekonomija; Jugoslavija
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Bak / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Socijalistički samoupravni sistem i društvena reprodukcija - 2. knjiga

Autor(i)
Izdanje
- Informator (1978) , Zagreb
Ključne riječi
Socijalizam, samoupravljanje, Jugoslavija; ekonomija
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Bak / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Socijalistički samoupravni sistem i društvena reprodukcija - 2. knjiga

Autor(i)
Izdanje
- Informator (Zagreb), Mladost (Zagreb); Svjetlost (Sarajevo) (1983) , Zagreb
Ključne riječi
socijalizam; samoupravljanje; ekonomija; Jugoslavija
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Bak / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Socijalistički samoupravni sistem i društvena reprodukcija - 3. knjiga

Autor(i)
Izdanje
- Informator (Zagreb), Mladost (Zagreb); Svjetlost (Sarajevo) (1983) , Zagreb
Ključne riječi
socijalizam; samoupravljanje; ekonomija; Jugoslavija
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Bak / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Socijalistički samoupravni sistem i društvena reprodukcija - 4. knjiga

Autor(i)
Izdanje
- Informator (Zagreb), Mladost (Zagreb); Svjetlost (Sarajevo) (1983) , Zagreb
Ključne riječi
socijalizam; samoupravljanje; ekonomija; Jugoslavija
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Bak / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Socijalistički savez i samoupravljanje

Autor(i)
Izdanje
- Komunist (1965) , Beograd
Ključne riječi
socijalizam; samopupravljanje; SSRN
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Soc / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Socijalistički savez radnog naroda

Autor(i)
Izdanje
- Borba - agencija Borba (Beograd); Državna založba Slovenije (Ljubljana); Jugoslovenski centar za teoriju i praksu samoupravljanja "Edvard Kardelj" (Ljubljana) (1984) , Beograd
Ključne riječi
socijalizam; samoupravljanje; socijalistički savez; samoupravna socijalistička demokracija
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Socijalističko samoupravljanje zajednica drugova po radu

Autor(i)
Izdanje
- Radničke novine (1977) , Zagreb
Ključne riječi
samoupravljanje; socijalizam; rad; zajednica drugova
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Bil / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Socijalizam i rat

Autor(i)
Izdanje
- Kultura (1960) , Beograd
Ključne riječi
socijalizam; rat; Kina; kritika; koegzistencija
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
 2. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
 3. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
 4. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
 5. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Socijalna struktura i politički stavovi

Autor(i)
Izdanje
- Narodno sveučilište grada Zagreba; Centar za aktualni politički studij (1974) , Zagreb
Ključne riječi
struktura; klasa; politika; društvo; Šiber; stavovi, Marx; marksizam
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Šib / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Tehnologija, moć, samoupravljanje

Autor(i)
Izdanje
- "Zagreb" radna organizacija za grafičku djelatnost (1983) , Zagreb
Ključne riječi
tehnologija; samoupravljanje; politika; ekonomija
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Ing / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Tito, Kardelj i revolucija

Autor(i)
Izdanje
- Centar CK SKH za informiranje i propagandu , Sisak
Ključne riječi
Tito; Kardelj: revolucija
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Bak / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Udruženi rad - izbor iz dela 2

Autor(i)
Izdanje
- Izdavački centar "Komunist" (1979) , Beograd
Ključne riječi
Kardelj; Edvard; samoupravljanje; socijalizam
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Uloga sindikata u izgradnji društvenoekonomskih odnosa u udruženom radu

Autor(i)
Izdanje
- Radničke Novine , Zagreb
Ključne riječi
sindikat; udruženi rad; samoupravljanje; ekonomija; društvenoekonomski odnosi; Anđelko; Jukić
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Anđ / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Zadaci Saveza komunista Hrvatske u razvijanju socijalističkih samoupravnih odnosa

Autor(i)
Izdanje
- Centralni komitet SK Hrvatske (1974) , Zagreb
Ključne riječi
SKJ; samoupravljanje; socijalizam
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Pla / SABARH-sred
Naslovnica knjige

Zveza komunistov Jugoslavije

Autor(i)
Izdanje
- Državna založba Slovenije (1980) , Ljubljana
Ključne riječi
Kardelj; Edvard; samoupravljanje; socijalizam
Primjerci
 1. Lokacija: Središnja knjižnica SABA RH
  Signatura: 11 / 8 Kar / SABARH-sred